ademtherapie

Natuurlijke adem

In ademtherapie word je begeleid om je natuurlijke adem te herstellen. De ademtherapeut helpt je om je bewust te worden van je adem. Je ontdekt waar je in je lichaam ademt en hoe je ademt. Vervolgens helpt de ademtherapeut je om je ademhaling stap voor stap terug te brengen naar een natuurlijke staat.

Bij de geboorte adem je op een natuurlijke manier. Wanneer je tijdens het leven gevoelens en emoties ervaart heeft dit effect op je natuurlijke ademhaling . Onder invloed van trauma’s kan je adem zelfs blijvend veranderen. Je kunt bijvoorbeeld je adem vasthouden, oppervlakkig gaan ademen, hoog gaan ademen, of zelfs hyperventileren.

Ademtherapie

Gevolgen

Ademtherapie

Deze onnatuurlijke manieren van ademen kunnen de volgende negatieve gevolgen hebben:

 •   Lichamelijke spanningsklachten zoals migraine, spanningshoofdpijn, lage rugklachten, vermoeidheid, slapeloosheid, darmklachten, maagpijn, aambeien, hartkloppingen, verminderde zin in seks, hoge bloeddruk, hoog cholesterol, verminderde weerstand.
 • Psychische spanningsklachten zoals onrust, burn-out, prikkelbaar, angstig, somber,
  lusteloos, negatieve gedachten, onzekerheid, vergeetachtigheid, concentratieproblemen, niet
  lekker in je vel zitten.
 • Gedragsproblemen zoals drugsgebruik, alcoholgebruik, slaap- of kalmerings
  middelengebruik, teveel of te weinig eten, sociale contacten vermijden, intimiteit uit de weg
  gaan.

Al deze klachten worden veroorzaakt door dieperliggende gevoelens en emoties. Deze dieperliggende gevoelens en emoties zijn we in het normale leven geneigd te vermijden of te onderdrukken. Terwijl ze bepalend zijn voor ons gedrag. Zonder dat we daar ook maar enig besef van hebben! Ademtherapie is een manier om toegang te krijgen tot deze gevoelens en emoties, om ze te ervaren en vervolgens bewust te worden.

 

Behandeling

Als je ervoor kiest om bij mij ademtherapie te volgen, beginnen we eerst met een gesprek waarin we je klachten bespreken. Ik stel vragen over je reden om in therapie te willen, over je gezondheid en je verleden. De tweede sessie beginnen we met de ademtherapie.

Tijdens de ademtherapie zit of lig je op een zachte mat. Ik zit naast je en leg mijn handen op verschillende plaatsen van je geklede lichaam. Zie hiervoor de foto's. Met mijn handen begeleid ik je adem. Je wordt je hierdoor bewust van je ademhaling. Ik help je om bewuster te ademen, om naar blokkades toe te ademen en om gevoelens en emoties toe te laten en bewust te worden.
Zo kun je stap voor stap blokkades doorbreken en zal je je minder angstig, rustiger, vrijer en gezonder gaan voelen. Meestal geef ik oefeningen mee zodat je thuis kan oefenen.

De individuele sessies duren 1 uur en kosten € 60,- per uur.
Wil je eerst lezen hoe anderen ademtherapie beleefden? Lees dan hier hun ervaringen.
Neem vrijblijvend contact op voor meer informatie of om een afspraak te maken.

Ademtherapie

Lees meer

Ademtherapie

Adem
Over de adem zijn boeken vol geschreven. Ik wil graag relevante onderwerpen beschrijven om het bewust te ademen te gaan leren toepassen op een praktische manier. Maar eerst zal ik de context geven van de adem om een goed beeld te vormen hoe belangrijk en basaal de adem is. En de gevolgen van elke adem.

De kosmos
De kosmos is vol levensenergie die je naar eigen wil mag gebruiken en is eindeloos voorradig. De levensenergie, prana genoemd, adem je in uit je omgeving. Via de nadi’s (energiebanen in het lichaam) wordt de energie in het lichaam verspreid. En die je vervolgens op de uitademing ook weer teruggeeft aan je omgeving. Adem kan je dus zien als het vervoermiddel van prana en niet als de levensenergie zelf.

De omgeving
De omgeving is ook bepalend voor de energie, en dus de prana. Ben je in de natuur dan voelt de adem daar totaal anders dan in een drukke kroeg of op een industrieterrein. De lucht, de mensen en de plaats zijn dus medebepalend voor de prana-opname.

Ik als persoon
Hoe adem ik? Ben ik mij hiervan bewust? Wat is mijn weten op dit gebied en hoeveel ervaring heb ik?
Voorbeelden hiervan zijn:

 • Waar adem ik wanneer ik in rust ben?
 • En waar wanneer ik in een emotie of een angst schiet?
 • Hoe is mijn adem?
 • Houd ik die vast?
 • Is de adem diep?
 • Is de adem oppervlakkig?
 • Is de adem snel of juist langzaam?

Hoe de adem en de prana te gebruiken:
Door de combinatie van adem en concentratie (op een bepaald gebied in je lichaam) kun je de levensenergie (prana) naar elk deel van het lichaam transporteren.
Er zijn verschillende manieren van ademen om de prana te sturen:

1 Via het bekken en de buik en deze adem heet apana vayu.

De plaats is het onderlichaam en het bekken: de dikke darm (en vooral de dalende tak), het urine-systeem
en de genitaliën. De functie is in de eerste plaats om stoffen binnen te houden tot dat ze naar buiten kunnen. Ten tweede het met kracht uitdrijven van de gebruikte stoffen, zoals urine, ontlasting, menstruatiebloed, zaad bij de bevruchting en na een aantal maanden het kind. De functie is dus
vasthouden en daarna omlaag uitdrijven
Het bijbehorende element is water en aarde en is naar omlaag gericht, terug naar de aarde. Warm, rond, vol en oerkracht

2 Via het middenrif en deze adem heet semana vayu

Deze adem wordt ook wel de gelijkmakende adem genoemd. Deze adem is rond de navel en heeft te maken met de vertering van het eten. Deze vayu onderhoud de stroom van vloeistoffen in het lichaam. Vloeistoffen gaan altijd naar het laagste punt. Door de warmte worden de vloeistoffen in circulatie gehouden. De beweging is hoofdzakelijk horizontaal waarbij de bruikbare van de niet bruikbare delen worden gescheiden. Hier wordt het voedsel voor het lichaam opgenomen

3 Via de borst en deze adem heet prana vayu

De naam is “degene die leven geeft.” De plaats is de borst met als hoofdzetel het hart. De richting is naar alle richtingen. Het bijbehorende element is lucht en de functie is hoofdzakelijk de gaswisseling. Het onderhoud verder de gasbeweging, het denken, de zintuigen, bloedsomloop en de zenuwen. Wanneer je een volledige yoga-adem uitvoert ervaar je direct hoe het lichaam wordt gevitaliseerd!

4 Via sleutelbeen en hoger en deze adem heet udanu vayu

De naam betekent “degene die leven geeft.” De plaats is in het bovenste deel van de borstkas, de keel en verder omhoog. De functie is het mogelijk maken van klanken en spraak. Gericht nadenken, herinneringen en het intellect functioneren hierdoor. De richting is omhoog, deze vorm van ademen krijgt pas echt betekenis bij het sterven, als het bewust-zijn zich in de keel samentrekt en bij de laatste ademhaling alle energie met zich meetrekt. Dit is de reden dat de adem een belangrijke rol speelt bij de meditatie. Als het lichaam geheel verstild is, en gedurende de meditatie nagenoeg geen energie nodig heeft, dan werkt de udana vayu. De beweging van de adem is omhoog gericht.

5 Buiten ons fysieke lichaam is ons ademlichaam en deze adem noem je vyana vayu.

Vi betekent uiteen gaan of in verschillende richtingen, en an betekent bewegen of gaan. Dus vyana vayu is de adem die in alle richtingen door het lichaam gaan. Wanneer je in een diepe ontspanning bent kan je dit ademlichaam voelen.

Volledige yoga-adem

Via de volledige yoga adem gebruiken we alle soorten adem tegelijkertijd. Wanneer je een aantal van deze volledige ademhalingen hebt uitgevoerd merk je pas hoe oppervlakkig wij ademen. Daarnaast wordt je bewust van de grote ademcapaciteit die je kan gebruiken om zodoende met de adem de prana in het lichaam te brengen. En met die prana bewust om te gaan.
Wanneer je met de uitvoering van den asana’s de adem in het bekken laat vallen na een volledige uitademing, voel je wat de adem doet en hoe de nieuwe energie de oude ververst. Hoe dit gaat leer ik je in mijn lessen en of mijn persoonlijke sessies.
De in- en uitademing
Bij de inademing volgens de yoga-principes is een samenwerking tussen de drie diafragma’s noodzakelijk. Wanneer er 1 van de 3 diafragma’s gespannen is, de natuurlijke adem al verstoord.

De 3 diafragma’s zijn:

 • Diafragma oris en bevind zich in de mondbodem
 • Diafragma thoracis en bevind zich in het middenrif
 • Diafragma pelvis en deze bevind zich in de bekkenbodem

Door de adem te schouwen (observeren zonder oordeel) kan je je bewust worden waar de adem is en waar niet en hoe die adem ter plaats is. Het is dus een ontdekkingsreis in je lichaam om bewust te worden hoe de adem is. Dan kan je met gerichte ademtherapie en ademoefeningen de adem anders leren te gebruiken.

Manieren om bewust de prana in het lichaam te houden:

Oefeningen met de drie bandha’s te doen:
Mula bandha
Uddhyana Bandha
Jalandhara bandha
Maha bandha wanneer je alle 3e bandha’s tegelijkertijd beoefend
Je kunt met de drie bandha’s de adem sturen en daarmee de prana bewust sturen en gebruiken voor eigen ontwikkeling en heling.

Gestagneerde energie

Nu kun je ook begrijpen dat yoga oefeningen bewust ademen en bewust de levensenergie (prana) in het lichaam verversen zodat je de oude energie bewust loslaat. Hierdoor ontstaat ruimte voor vernieuwing en daarmee voor gezondheid. Hoe dieper je kan komen met de adem hoe dieper je de energie kunt verversen en kan leren loslaten

‘’Een fles kan je pas vullen als die fles leeg is”

Oppervlakkige adem betekent dat er constant niet alle adem wordt ververst. Hier ligt de basis voor ziektekiemen en veroudering. Dat betekent dat yoga en ademtherapie je stap voor stap bewust maken van je adem, je emoties en je een lichaams-bewust-zijn opbouwt. En nu leer je om te voelen wanneer je in de dagelijkse praktijk over je grenzen gaat en dingen doet die niet goed voor je zijn. Met andere woorden: De wijze van ademen zegt alles over ieders denken, emoties en psyche. Het voelen is dan bewust gekoppeld aan plaatsen in je lichaam. Elk gevoel op elke plaats van het lichaam leer je bewust-worden en benoemen wat het met je doet. Een gerichte adem-actie zal stap voor stap de oude emoties van de eigen kracht ontdoen. Zo ga je stap voor stap een proces aan met jezelf om de oude emoties die je dagelijkse leven beïnvloeden, te leren beheersen. En vervolgens leer je te beseffen dat jij altijd de keuze hebt, jij degene bent die kiest in het heden. En of je bewust leeft in het heden………..of doorgaat op de oude voet, de keuze is aan jou……

Andere effecten van de adem

Het effect op je autonome zenuwstelstel (sympathisch en parasympatisch) door een volledige yoga-ademhaling je parasympatisch zenuwstelsel beïnvloedt en daardoor burn-out kunt helen en tegengaan.
Je gaat dan de prana in het lichaam stimuleren en daardoor een heling teweeg te brengen.
Constante spanning in het denken geven constante spanningen in het lichaam. Verkrampingen kunnen dan niet uitblijven waardoor het lichaam wordt uitgeput. Niet alleen de spieren verkrampen dan, ook de zenuwen, de bloedsomloop en daarmee de verspreiding van essentiële voedingsstoffen aan het lichaam en de prana stagneren. Zie hier de basis van het ontstaan van een uit-geput, over-spannen en ondervoeding ofwel een …..burn-out.

De geestkant van de adem

Het Nederlandse woord adem is verwant met het Sanskriet woord atman dat ook levensadem, leven en ziel betekent. Adem is nu bij ons beperkt tot uitsluitend de lucht die we inademen. Natuurlijk hebben we adem nodig, maar op het moment dat we inademen wordt de lucht getransformeerd tot iets persoonlijks. Lucht is van iedereen en adem is van jou. Op de uitademing geven we dat persoonlijke weer terug. Dit hele proces is niet alleen typerend voor de adem maar voor alles wat we tot ons nemen wordt omgevormd tot een individuele kwaliteit.

Wanneer we eten wordt door het speeksel het eten al gedeeltelijk verwerkt. De chemische samenstelling van het speeksel verschilt van persoon tot persoon.
De smaakpapillen weten geven in dit stadium al informatie door aan de darmflora zodat de darmen het eten zo goed mogelijk voor eigen bouwstoffen kan verteren. Z
Zoals het lichaam een geheel is en alles verbonden met elkaar, is de hele kosmos ook verbonden met elkaar.

Vandaar de uitspraak in de Gita:”Alles is in alles” en “Niets bestaat op zichzelf.”

Wanneer we het voedsel verder verteren wordt het afgebroken en opnieuw tot lichaamseigen stoffen opgebouwd.
Daarom is het bijvoorbeeld zo moeilijk om organen te transplanteren, omdat het lichaamsbewustzijn de samenstelling van het orgaan niet herkent en dus gaat afstoten en vernietigen. Zo ook alle informatie die we aangeboden krijgen wordt geselecteerd, verwerkt of afgestoten op een strikt persoonlijke manier. Dit voor zover het voor het eigen denken of de eigen wijsheid nuttig of bruikbaar is. Dat we daarbij vaak kortzichtig of eigenwijs zijn is weer een andere zaak.

De betekenis van yoga met name is dat de oefening het denken verruimt. Hierdoor krijgen we begrip voor kennis die niet direct bruikbaar is of betekenisvol, maar die ons waarde en diepgang leren zien voorbij het persoonlijke, individuele en afgescheidene.

Door de beoefening ontstaat:

Als eerste een lichaamsbewustzijn waardoor je je weer bewust gaat worden van je lichaam. Je gaat je lichaam ervaren en voelen op een heel andere manier. Je leert beseffen dat je hoofd aan je hiel vastzit, ook weer het lichaam ervaren als een geheel
Als tweede een reinigende werking door het verversen van de adem en de daarmee gepaard gaande prana. Nieuwe energie is opgedaan, oude vervloeide en vervuilde energie die niet meer bruikbaar is laat je los en wordt door de Aarde opgenomen. Vandaar dat bewust ademen bewust opnemen en dus bewust loslaten stimuleert.
Als derde worden alle systemen in het lichaam voorzien van nieuwe cellen vanaf het botstelsel tot aan de sexuele energie

Een paar citaten

“De betekenis van yoga is met name dat het beoefenen van yoga het denken verruimt zodat we begrip krijgen voor kennis die niet direct bruikbaar of betekenisvol is, maar die ons de waarde en de diepgang van het geheel leren zien, voorbij het persoonlijke, individuele en afgescheidene “

“Adem is leven, leven is bewustworden, is denken”
“Wie zijn adem beheerst, beheerst zijn denken”
Maar ook gespiegeld:
“Wie denken beheerst, beheerst ook zijn adem”
Praktisch gezien betekent dit dat de ademhaling en het denken onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn.