Burn-out

Over burn-out

Een burn-out heeft te maken met hoe je in het leven staat, zowel bewust als onbewust.

Het grootste gedeelte van ons handelen komt voort uit oude trauma’s en (oude) overtuigingen.

Tijdens de vroege jeugd , ongeveer vanaf je geboorte tot 3.5 jaar ervaar je het leven als iets wat je niet of nauwelijks kan sturen. Ouders projecteren bewust of onbewust ook weer hun oude (on)bewuste overtuigingen op de kinderen. Hierdoor blijft vaak de lijn van oude overtuigingen in stand, generatie na generatie.

Burnout

Gevolgen

Burnout

Het gedrag wat het gevolg is van je bewuste en onbewuste denken maken dat je handelt zoals je handelt. Tel daarbij op dat het grootste deel van onze handelingen onbewust worden gedaan, dan kan je begrijpen dat je vast gaat lopen. Tijd voor bewustwording en bewust de dingen anders gaan doen! Er zijn trainingen waar de cliënten mensen trucjes worden geleerd. Dit is echter alleen maar een tijdelijke pleister op de wond die niet echt wil helen.

De echte heling gebeurd van binnenuit waar jij aan het roer staat en jij beslist. Waar je zelf verantwoordelijk bent voor je eigen gedrag en waar je jezelf ook verantwoordelijk voor maakt.

Zelf aan het roer staan kan alleen als je zelf weet en begrijpt hoe je zelf denkt en handelt. Het roer gaat om van onbewust leven naar bewust scheppen! Het hart is de kapitein en het verstand de stuurman. Vaak besef je je niet dat je hoofdzakelijk in jouw hoofd zit en aan het overleven bent en leef je het leven bijna niet meer vanuit je gevoel. Wanneer je het contact met je gevoel kwijt bent voel je niet echt meer wat je beleeft en hoe je leeft. Dat is jammer want je gevoel is namelijk het meest dierbare wat er is!

Behandeling

Stap voor stap gaan we samen met energetisch werk, ademtherapie en gesprekken aan de slag om inzicht te krijgen in eigen denken en handelen. Hierin krijg je steeds meer zicht op jezelf en leer je je zelf op een diepere laag kennen. Nu kun je kiezen om anders te gaan denken en handelen. Stap voor stap gaan we jouw burn-out aanpakken waardoor je je leven anders kan gaan vormgeven. En je tenslotte een stabiele basis creëert om vanuit te leven.

Stap voor stap gaan we samen met energetisch werk, ademtherapie en gesprekken aan de slag om inzicht te krijgen in eigen denken en handelen. Hierin krijg je steeds meer zicht op jezelf en leer je je zelf op een diepere laag kennen. Nu kun je kiezen om anders te gaan denken en handelen. Stap voor stap gaan we jouw burn-out aanpakken waardoor je je leven anders kan gaan vormgeven. En je tenslotte een stabiele basis creëert om vanuit te leven.

Burnout

Lees meer

Burnout

Burn-out

Een burn-out heeft te maken met hoe je in het leven staat, zowel bewust als onbewust.
Het grootste gedeelte van ons handelen komt voort uit oude trauma’s en overtuigingen.
Tijdens de vroege jeugd , ongeveer vanaf je geboorte tot 3.5 jaar ervaar je het leven als iets wat je niet of nauwelijks kan sturen. Ouders projecteren bewust of onbewust ook weer hun oude onbewuste overtuigingen op de kinderen. Hierdoor blijft vaak de lijn van oude overtuigingen in stand, generatie na generatie.
Het gedrag wat het gevolg is van je bewuste en onbewuste denken, maken dat je handelt zoals je handelt. Tel daarbij op dat het grootste deel van onze handelingen onbewust worden gedaan, dan kan je begrijpen dat je vast gaat lopen. Tijd voor bewustwording en bewust de dingen anders gaan doen! Er zijn trainingen waar de mensen truckjes worden geleerd vanuit het verstand. Dit is echter eenzijdig waarin het gevoel niet wordt meegenomen. Hierdoor alleen maar een tijdelijke pleister op de wond die niet echt wil helen.
De echte heling gebeurd van binnenuit waar jij aan het roer staat en beslist. Waar je zelf verantwoordelijk bent voor je eigen gedrag en waar je jezelf ook verantwoordelijk voor maakt. Het roer gaat om van onbewust naar bewust scheppen! Het hart is de kapitein en het verstand de stuurman. Vaak besef je je niet dat je in jouw hoofd aan het overleven bent en leef je het leven niet meer met je gevoel. Je gevoel is namelijk het meest dierbare wat er is!
Stap voor stap met energetisch werk, ademtherapie en gesprekken waarin inzichten zullen groeien gaan we jouw burn-out aanpakken.

Hoe werk ik?
Als eerst gaan we samen in een intake gesprek afstemmen wat er precies speelt. We leggen bloot wat er aan de hand is. Aan de hand van dit gesprek volgt een advies met een behandelplan

Meer over de mogelijke achtergronden van een burn out
Oorzaken leren her-kennen
Te druk zijn vanuit oude angsten, meer- of minderwaardigheidscomplexen, bewijsdrang, niet gehoord of niet gezien te worden, kunnen oorzaken zijn van constante overbelasting. En op termijn resulteren in een burn-out. Een vicieuze cirkel kan ontstaan waardoor de balans steeds verder doorslaat in een constante spanning. Te lang doorgaan en geen rust meer nemen kunnen het lichaam dan uitputten. Zelfs zover dat de ontspanning er niet meer is en lichaam zich aanspant en letterlijk niet meer energetisch kan opladen. Met als gevolg een complete uitputting.

Sluipmoordenaar leren herkennen
Een burn-out kan worden gezien als een sluipmoordenaar die zo langzaam in je gevoel en denken binnen laat sluipen dat je je er niet van bewust bent. Vaak worden de voortekens niet herkent omdat er nog geen bewust-zijn op aanwezig is.

Verstoorde balans herstellen
In alles is een zekere balans. De ontspanning bestaat dankzij het besef van het tegendeel, dus de spanning. Wanneer je de tegendelen niet meer besef bestaat de kans dat je doorschiet in een van de twee tegendelen. Dit doorschieten kan vele oorzaken hebben. Samen gaan we die oorzaken achterhalen middels ademoefeningen en gesprekstherapie. Stap voor stap ontvouwt zich dan op een natuurlijke manier de oorzaak. Via in-zicht in eigen handelingen zal er langzaam bewust-zijn ontstaan. De spanningen in het lichaam worden bewust gemaakt. Deze spanningen geven aan hoe je met jezelf omgaat en leer je steeds sneller herkennen. En vervolgens te verbinden met gevoelens en emoties. Vanuit dit punt is het een proces om stap voor stap verder vorm te geven.

Monitoren en bijstellen
Door regelmatig gesprekken te voeren gaan we samen monitoren en gaandeweg bijstellen waar nodig. Uiteindelijk zal dit resulteren dat je zelfstandig leert de juiste balans toe te passen in je leven.

Een leven lang leren
Doordat de oorzaak van je burn-out over vele jaren langzaam is ontstaan, is het ook weer een proces om het anders te gaan leren doen. Omdat het leven leren en ontwikkelen is, zullen er nieuwe mogelijkheden ontstaan. Reflecteren wordt dan een natuurlijke handeling waarmee je jezelf in balans houdt. Vroeger was reflecteren confronterend, nu is het bijstellen geworden en blijdschap dat je je eigen leven hebt leren sturen:

Schepper
Nu besef je, jij staat aan het roer! Jij bent schepper van je eigen leven met je hart als centrum wat je ook daadwerkelijk zo voelt als basis samen en je verstand om je leven vorm te geven!
Je hebt leren luisteren naar je lichaam. Hoe heerlijk is het om werkelijk te genieten dat je de dingen anders doet en…. Je ook daadwerkelijk voelt dat je lichaam alles aangeeft!

Balans
Hoofd en hart zijn in balans. Wanneer je hebt geleerd om te luisteren naar je lichaam zal het hart en het hoofd steeds meer een twee-eenheid worden. En wanneer er een onbalans wordt ervaren, ga je direct kijken wat de oorzaak is en stelt bij zonder dat je verder uit balans gaat.
Dit is in de kern waar het om gaat:
In een vroeg stadium de symptomen leren voelen in je lichaam,
Vanuit je gevoel weten wat er aan de hand is,
Stoppen, onderzoeken en reflecteren,
Bijstellen als een natuurlijk antwoord,
Weer de balans herstellen
Hoe…………. ga ik je leren!

Lees hier meer over de achtergronden van de adem en het bewust-zijn